Про журнал

Опис: науково-практичний журнал “Повітряна міць України” - це наукове фахове видання.
ISSN 2786-7714 (друкованого видання), ISSN 2786-7722 (електронного видання).
Наказом Міністерства освіти і науки України № 220 від 21.02.2024 “Про затвердження рішень атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 21.02.2024” журнал включений до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії.
Тематична спрямованість науково-практичного журналу відповідає таким спеціальностям:
122 Комп’ютерні науки;
253 Військове управління (за видами збройних сил);
255 Озброєння та військова техніка;
263 Цивільна безпека.

Редколегія: головний редактор - КРАВЧЕНКО Юрій Васильович, доктор технічних наук, професор; заступник головного редактора - КОРОТІН Сергій Михайлович, кандидат технічних наук, доцент. Члени редколегії наведені тут.

Відповідальність авторів: Направляючи статті у науково-практичний журнал “Повітряна міць України”, автори тим самим приймають на себе повну відповідальність за дотримання авторських прав інших осіб і організацій, точність наведених цитат, даних і ілюстрацій, нерозголошення державної і службової таємниць, висловлюють свою згоду безкоштовно передати редакції журналу права на публікацію, переклад на іноземні мови, збереження і поширення матеріалів статті в будь-якій формі. Автори, що мають наукові ступені, направляючи статті в журнал, тим самим виражають свою згоду безкоштовно виступити як рецензенти статей інших авторів за поданням редакції журналу у встановлений нею термін. Статті, що направляються в журнал, повинні бути оригінальними, новими і цікавими для читацької аудиторії журналу, мати обґрунтовані мотивацію і мету, бути неопублікованими раніше і не розглядатися для публікації в інших журналах та виданнях. Статті не повинні містити тривіальні й очевидні результати, робити необґрунтовані висновки і повторювати висновки вже опублікованих досліджень.
Авторські права: Журнал дозволяє авторам мати авторські права без обмежень і зберігати права на видання без обмежень. Журнал дозволяє користувачам читати, завантажувати, копіювати, поширювати, друкувати, шукати, або посилатися на повні тексти своїх статей. Журнал дозволяє повторне використання його вмісту у відповідності з Creative Commons ліцензією СС BY -SA.
Публічність та метод доступу: вільний доступ он-лайн до повнотекстових публікацій.

Поточний номер

Том 1 № 6 (2024): Повітряна міць України
					##issue.viewIssueIdentification##
Опубліковано: 2024-06-16

Весь випуск

Теоретичні основи взаємодії під час застосування в/ч та підрозділів ПС, СВ, ВМС, ДШВ ЗСУ та ІВФ

Питання розвитку логістичного забезпечення родів військ Повітряних Сил Збройних Сил України

Безпека застосування та забезпечення живучості сил та засобів родів військ та спеціальних військ ПС ЗСУ

Питання запобігання надзвичайним ситуаціям терористичного та техногенного характеру, що пов’язані з діяльністю в/ч ПС

Інноваційні процеси у галузях авіації, автомобілебудування, РЕО, РЕТ, засобів зв’язку та АСУ, а також ІТ

Переглянути всі випуски