Про журнал

Опис: науково-практичний журнал “Повітряна міць України” - це наукове фахове видання.
ISSN 2786-7714 (друкованого видання), ISSN 2786-7722 (електронного видання).
Наказом Міністерства освіти і науки України № 220 від 21.02.2024 “Про затвердження рішень атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 21.02.2024” журнал включений до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії.
Тематична спрямованість науково-практичного журналу відповідає таким спеціальностям:
122 Комп’ютерні науки;
253 Військове управління (за видами збройних сил);
255 Озброєння та військова техніка;
263 Цивільна безпека.

Редколегія: головний редактор - КРАВЧЕНКО Юрій Васильович, доктор технічних наук, професор; заступник головного редактора - КОРОТІН Сергій Михайлович, кандидат технічних наук, доцент. Члени редколегії наведені тут.

Відповідальність авторів: Направляючи статті у науково-практичний журнал “Повітряна міць України”, автори тим самим приймають на себе повну відповідальність за дотримання авторських прав інших осіб і організацій, точність наведених цитат, даних і ілюстрацій, нерозголошення державної і службової таємниць, висловлюють свою згоду безкоштовно передати редакції журналу права на публікацію, переклад на іноземні мови, збереження і поширення матеріалів статті в будь-якій формі. Автори, що мають наукові ступені, направляючи статті в журнал, тим самим виражають свою згоду безкоштовно виступити як рецензенти статей інших авторів за поданням редакції журналу у встановлений нею термін. Статті, що направляються в журнал, повинні бути оригінальними, новими і цікавими для читацької аудиторії журналу, мати обґрунтовані мотивацію і мету, бути неопублікованими раніше і не розглядатися для публікації в інших журналах та виданнях. Статті не повинні містити тривіальні й очевидні результати, робити необґрунтовані висновки і повторювати висновки вже опублікованих досліджень.
Авторські права: Журнал дозволяє авторам мати авторські права без обмежень і зберігати права на видання без обмежень. Журнал дозволяє користувачам читати, завантажувати, копіювати, поширювати, друкувати, шукати, або посилатися на повні тексти своїх статей. Журнал дозволяє повторне використання його вмісту у відповідності з Creative Commons ліцензією СС BY -SA.
Публічність та метод доступу: вільний доступ он-лайн до повнотекстових публікацій.