Редакційний штат

Головний редактор

КРАВЧЕНКО Юрій Васильович

доктор технічних наук, професор

 Заступник головного редактора

КОРОТІН Сергій Михайлович

кандидат технічних наук, доцент

 

Члени редколегії:

Салій Анатолій Григорович

кандидат військових наук, професор

Здзіслав Сліва

габілітований доктор

Міщенко Андрій Віталійович

доктор технічних наук, професор

Герасименко Володимир Вікторович

кандидат військових наук

Горобець Юрій Олексійович

кандидат військових наук, доцент

Диптан Валентин Петрович

кандидат військових наук, доцент

Пуховий Олександр Володимирович

кандидат військових наук, доцент

Миронюк Микола Юрійович

кандидат військових наук

Коршець Олена Антонівна

кандидат технічних наук, доцент

Мартинюк Олексій Ростиславович

кандидат технічних наук, доцент

Гаврилко Євген Володимирович

доктор технічних наук, професор

Авраменко Олександр Васильович

доктор технічних наук

Горбенко Володимир Михайлович

кандидат військових наук, доцент

Коровін Іван Павлович

кандидат технічних наук, доцент

Медведєв Володимир Костянтинович

кандидат військових наук, професор

Паталаха Валерій Григорович

кандидат військових наук, доцент

Радько Олег Віталійович

кандидат технічних наук, доцент

Рєзнік Дмитро Вікторович

кандидат військових наук

Опенько Павло Вікторович

кандидат технічних наук, старший дослідник

Павел Бернат

доктор філософії

 

Технічний редактор

Майстров Олексій Олексійович

кандидат технічних наук, доцент

Ясинецький Василь Павлович

кандидат військових наук, доцент

Відповідальний секретар

Коломієць Юрій Миколайович

доктор філософії