Редакційний штат

Редакційна колегія

 Головний редактор

КРАВЧЕНКО Юрій Васильович

доктор технічних наук, професор

Заступник головного редактора

КОРОТІН Сергій Михайлович

кандидат технічних наук, доцент

Члени редколегії:

Авраменко Олександр Васильович

доктор технічних наук

Мартинюк Олексій Ростиславович

кандидат технічних наук, доцент

Герасименко Володимир Вікторович

кандидат військових наук

Мєдвєдєв Володимир Костянтинович

кандидат військових наук, професор

Горбенко Володимир Михайлович

кандидат військових наук, доцент

Опенько Павло Вікторович

кандидат технічних наук, 

старший дослідник

Горобець Юрій Олексійович

кандидат військових наук, доцент

Паталаха Валерій Григорович

кандидат військових наук, доцент

Диптан Валентин Петрович

кандидат військових наук, доцент

Пуховий Олександр Володимирович

кандидат військових наук, доцент

Коровін Іван Павлович

кандидат технічних наук, доцент

Радько Олег Віталійович

кандидат технічних наук, доцент,

старший науковий співробітник

Коршець Олена Антонівна

кандидат технічних наук, доцент

Рєзнік Дмитро Вікторович

кандидат військових наук

Левченко Михайло Антонович

кандидат військових наук, доцент

Якобінчук Олександр Вікторович

кандидат військових наук, доцент

 

Відповідальний секретар

Коломієць Юрій Миколайович