Інформація для авторів

Журнал Повітряна міць України призначений для публікації наукових статей (творів, що докладно висвітлюють визначену тему, ідею, питання й містять елементи їхнього аналізу), а також рецензій (творів, що містять аналіз і аргументовану оцінку авторського оригіналу або видання, що вийшло), які дістають об'єктивного розгляду провідними фахівцями, що оцінюються за суттю без урахування раси, статі, віросповідання, етнічного походження, громадянства або політичної філософії автора(ів).
Журнал індексується у наукометричних базах даних: Google Scholar, Index Copernicus, General Impact Factor, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського та включений до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії.

Корисні ресурси для авторів:

Для того, щоб мати можливість подавати рукописи до нашого видання, автори повинні зареєструватися на сайті журналу. Якщо Ви вже зареєстровані, просто увійдіть на сайт та пройдіть 5 кроків подання рукопису на розгляд.