Про журнал

Опис: науково-практичний журнал “Повітряна міць України” - це наукове фахове видання.
У журналі публікуються наукові статті (твори, що докладно висвітлюють визначену тему, ідею, питання й містять елементи їхнього аналізу), а також рецензії (твори, що містять аналіз і аргументовану оцінку авторського оригіналу або видання, що вийшло), які дістають об'єктивного розгляду провідними фахівцями, що оцінюється за суттю без урахування раси, статі, віросповідання, етнічного походження, громадянства або політичної філософії автора(ів).
Засновник та видавець: Національний університет оборони України.
Країна: Україна.
ISSN 2786-7714 (друкованого видання), ISSN 2786-7722 (електронного видання).
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: серія КВ №24979-14919Р від 09.09.2021. Журнал зареєстрований Міністерством юстиції України, ідентифікатор медіа у Реєстрі суб’єктів у сфері медіа – R30-01154.
Наказом Міністерства освіти і науки України № 220 від 21.02.2024 “Про затвердження рішень атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 21.02.2024” журнал включений до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії.
Рік заснування: 2021. Періодичність виходу – два номери на рік.
Мови: українська, англійська.
Галузі науки: технічні, військові.
Тематична спрямованість науково-практичного журналу відповідає таким спеціальностям:
122 Комп’ютерні науки;
253 Військове управління (за видами збройних сил);
255 Озброєння та військова техніка;
263 Цивільна безпека.

Розділи журналу:

 • питання розвитку, застосування та забезпечення Повітряних Сил Збройних Сил України, удосконалення їх системи управління;
 • питання бойового застосування військових частин та підрозділів державної авіації України, зенітних ракетних військ, радіотехнічних та спеціальних військ, радіотехнічного забезпечення та зв’язку;
 • моделювання процесів застосування родів військ та спеціальних військ Повітряних Сил Збройних Сил України;
 • питання розвитку перспективних засобів повітряного нападу;
 • дослідження процесів управління та застосування пілотованої та безпілотної авіації;
 • теоретичні основи взаємодії під час застосування військових частин та підрозділів Повітряних Сил, Сухопутних військ, Військово-Морських Сил, Десантно-штурмових військ Збройних Сил України та інших військових формувань;
 • питання розвитку логістичного забезпечення родів військ Повітряних Сил Збройних Сил України;
 • безпека застосування та забезпечення живучості сил та засобів родів військ та спеціальних військ Повітряних Сил Збройних Сил України;
 • питання запобігання надзвичайним ситуаціям терористичного та техногенного характеру, що пов’язані з діяльністю військових частин (підрозділів) Повітряних Сил Збройних Сил України;
 • досвід щодо проведення операцій (антитерористичних, миротворчих, Сил оборони);
 • інноваційні процеси у галузях авіації, автомобілебудування, радіоелектроніки, радіотехніки, засобів зв’язку та АСУ, а також інформаційних технологій.

Реферування та індексація: Журнал індексується у наукометричних базах даних: Google Scholar, Index Copernicus, General Impact Factor, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. Статті, що опубліковані в журналі, реферуються у провідних міжнародних та національних реферативних журналах і наукометричних базах даних, а також розміщуються у цифрових архівах та бібліотеках з безкоштовним доступом у режимі on-line.
Редколегія: головний редактор - КРАВЧЕНКО Юрій Васильович, доктор технічних наук, професор; заступник головного редактора - КОРОТІН Сергій Михайлович, кандидат технічних наук, доцент. Члени редколегії наведені тут.

Відповідальність авторів: Направляючи статті у науково-практичний журнал “Повітряна міць України”, автори тим самим приймають на себе повну відповідальність за дотримання авторських прав інших осіб і організацій, точність наведених цитат, даних і ілюстрацій, нерозголошення державної і службової таємниць, висловлюють свою згоду безкоштовно передати редакції журналу права на публікацію, переклад на іноземні мови, збереження і поширення матеріалів статті в будь-якій формі. Автори, що мають наукові ступені, направляючи статті в журнал, тим самим виражають свою згоду безкоштовно виступити як рецензенти статей інших авторів за поданням редакції журналу у встановлений нею термін. Статті, що направляються в журнал, повинні бути оригінальними, новими і цікавими для читацької аудиторії журналу, мати обґрунтовані мотивацію і мету, бути неопублікованими раніше і не розглядатися для публікації в інших журналах та виданнях. Статті не повинні містити тривіальні й очевидні результати, робити необґрунтовані висновки і повторювати висновки вже опублікованих досліджень.
Читацька аудиторія: наукові та науково-педагогічні працівники, студенти, курсанти, слухачі, ад’юнкти (аспіранти) та докторанти вищих військових навчальних закладів та науково-дослідних установ України, фахівці-практики.
Авторські права: Журнал дозволяє авторам мати авторські права без обмежень і зберігати права на видання без обмежень. Журнал дозволяє користувачам читати, завантажувати, копіювати, поширювати, друкувати, шукати, або посилатися на повні тексти своїх статей. Журнал дозволяє повторне використання його вмісту у відповідності з Creative Commons ліцензією СС BY -SA.
Публічність та метод доступу: вільний доступ он-лайн до повнотекстових публікацій.