ВИЗНАЧЕННЯ ЙМОВІРНОСТІСТАНІВ ДОПЛЕРІВСЬКОГО ВИМІРЮВАЧА ШЛЯХОВОЇ ШВИДКОСТІ ТА КУТА ЗНЕСЕННЯ ЛІТАЛЬНОГО АПАРАТУ З ВИКОРИСТАННЯМ МАРКОВСЬКОГО ВИПАДКОВОГО ПРОЦЕСУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33099/2786-7714-2024-1-6-87-92

Ключові слова:

математична модель, система, моделювання, розрахунок ймовірностей, ефективність, відмова, марковські процеси

Анотація

В роботі досліджено актуальне питання точності навігації літальних апаратів. Здійснено розрахунок ймовірностей станів доплерівського вимірювача з використанням марковського випадкового процесу, який передбачає побудову математичної моделі досліджуваного об’єкту з застосуванням дискретних станів та безперервного часу. Запропонований метод математичного моделювання передбачає застосування експоненціального закону розподілу часу перебування у станах моделі. На основі отриманих аналітичних залежностей побудовані графіки перебування доплерівського вимірювача у станах моделі. Отримані в роботі результати математичного моделювання можуть бути використані для оцінки ефективності бомбометання з літального апарату під час його горизонтального польоту.

Посилання

Опенько П.В., П’явчук О.О., Яблонський П.М., Миронюк М.Ю., Козир А.Г. Математична модель технічного обслуговування зразків озброєння та військової техніки з використанням розподілу часу безвідмовної роботи виробів у вигляді закону Вейбулла ДНДІ ВС ОВТ, м. Чернігів. Збірник наукових праць Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки /ДНДІ ВС ОВТ. – Чернігів: Євенок О.О., 2022. – Вип. № 2(12). – 93-108– ISSN 2706-7386.

Мірненко В.І., Яблонський П.М., Кітік С.В. Застосування дифузійно-немонотонного розподілу для моделювання процесу експлуатації радіоелектронної техніки.// Social development & Security – 2019. – №6 – с. 37-46.

Лєнков С.В., Цицарєв В.М., Осипа В.О., Браун В.О. Математическая модель процесса технического обслуживания и ремонта сложных объектов радиоэлектронной техники. Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Київ. 2013. № 39. С. 12-19.

П’явчук О.О. Математична модель зберігання авіаційних засобів ураження із застосуванням дифузійно-немонотонного розподілу їх відмов / О.О. П’явчук, П.В. Опенько, П.М. Яблонський, В.П. Диптан // науковий журнал “Честь і закон”, випуск Х.: НАНГУ, 2022, №3 (82), С. 99 – 107.

Мірненко В.І. Порівняння ефективності технічного обслуговування виробів авіаційної техніки, що експлуатуються за технічним станом, для моделей дифузійно-монотонного і дифузійно-немонотонного розподілів відмов / [В.І. Мірненко, П.М. Яблонський, С.О. Пустовий, О.В. Авраменко] – К: НУОУ, Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони, 2015. – № 2 (23) – с. 88-93.

Кітік С.В. Напівмарківська математична модель технічного обслуговування радіоелектронних засобів зенітного ракетного озброєння.//Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони – 2019.– №3(36) – с.29-34.

Мирненко В.И., Яблонский П.М., Пустовой С.А., Авраменко А.В. Математическая модель технического обслуживания изделий авиационной техники с использованием диффузионно-монотонного распределения отказов. Оралдың Ғылым Жаршысы. Уралнаучкнига. 2014. №21 (100). С.12-22.

Куртсеітов Т.Л., Копашинський С.А., Яблонський П.М. Порівняння законів розподілу (моделей відмов) для опису процесів, що відбуваються у математичній моделі експлуатації (зберігання) засобів ураження на стадіях життєвого циклу “використання” та “підтримка”. Journal of Scientific Papers “Social Development and Security”, Vol. 13, No. 6, – 2023. – pp 88 – 94. – ISSN 2522-9842.

Cox, M. Evaluation of Measurement Uncertainty Based on the Propagation of Distributions Using Monte Carlo Simulation / M. Cox, P. Harris, B. R.-L. Siebert // Measurement Techniques, Vol. 46 Is. 9, 2013. – pp 824 - 833.

Войчук В.А. та ін.. Бортові радіоелектронні системи. Ч.1. – К.: НАУ, 2006.

Войчук В.А., Романенко В.І., Васягін Д.В. Експлуатація й ремонт радіоелектронного обладнання літаків, вертольотів та авіаційних ракет. (Електронний підручник ЕП001). – К.: НАУ, 2011.

Novikov V.V. Numerical methods for uncertainty of measurements results calculation. // Конференція молодих учених із сучасних проблем механіки і математики імені академіка Я.С. Підстригача. Тези доповідей. – Львів, 2009. – С. 147-148.

Wubbeler G. Evaluation of measurement uncertainty and its numerical calculation by a Monte Carlo method / G. Wubbeler, M. Krystek, C.Elster // Measurement Science and Technology, Vol.19 Is. 8, 2008.

Angeles Herrador M. Evaluation of measurement uncertainty in analytical assays by means of Monte Carlo simulation / M. Angeles Herrador, A.Gustavo Gonzalez // Talanta, Vol. 64 Is. 2, 2004. – pp 415 – 422.

Клочко Н.Б., Слабінога М.О., Тутка О.О. Застосування методу монте-карло для оцінки похибки доплерівських вимірювачів швидкості та кута зносу [Електрон. ресурс]. Режим доступу: http://elar.nung.edu.ua/bistream/123456789/4303/1/5 404p.pdf – Дата публікації: 18.06.2016. – Дата перегляду: 24.03.2024.

Рогожин В.О., Скрипець А.В., Філяшкін М.К., Мухіна М.П. Автономні системи навігації конкретного типу повітряного судна та їх технічне обслуговування: навч. посібник.– К.: НАУ, 2015. – 308 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-16

Як цитувати

Яблонський, П., Майстров, О., Косков, Ю., & Сарапін, Ю. (2024). ВИЗНАЧЕННЯ ЙМОВІРНОСТІСТАНІВ ДОПЛЕРІВСЬКОГО ВИМІРЮВАЧА ШЛЯХОВОЇ ШВИДКОСТІ ТА КУТА ЗНЕСЕННЯ ЛІТАЛЬНОГО АПАРАТУ З ВИКОРИСТАННЯМ МАРКОВСЬКОГО ВИПАДКОВОГО ПРОЦЕСУ. Повітряна міць України, 1(6), 87–92. https://doi.org/10.33099/2786-7714-2024-1-6-87-92

Номер

Розділ

Дослідження процесів управління та застосування пілотованої та безпілотної авіації