ЕКСПРЕС-ОЦІНЮВАННЯ ВАРІАНТІВ ОРГАНІЗАЦІЇ ВЗАЄМОДІЇ ЗАСОБІВ ПРОТИПОВІТРЯНОЇ ОБОРОНИ З ЛІТАЛЬНИМИ АПАРАТАМИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33099/2786-7714-2024-1-6-105-111

Ключові слова:

протиповітряна оборона, взаємодія, ризик, безпека дій, дружній вогонь

Анотація

В умовах сучасних бойових дій зростає потреба чіткої координації різнорідних складових угруповання військ, зокрема засобів протиповітряної оборони та літальних апаратів, спільні дії яких можуть привести до конфліктних ситуацій та ризику знищення своїх літальних апаратів. Метою статті є розроблення порядку експрес-оцінювання особою, яка приймає рішення, варіантів організації взаємодії засобів протиповітряної оборони з літальними апаратами. Для цього в статті обґрунтовано порядок визначення імовірності знищення своїх літальних апаратів, а також порядок визначення одного з ключових показників – коефіцієнту врахування впливу варіанту організації взаємодії. Для обґрунтування цього показника застосовані елементи експертних методів, зокрема методу аналізу ієрархій, а також агрегації показників. Запропонований порядок експрес-оцінювання може бути застосовано при прийнятті рішення не тільки на взаємодію засобів протиповітряної оборони з літальними апаратами, але й між іншими складовими угруповання військ. Також можливе застосування вказаного порядку в спеціалізованому програмному забезпеченні та автоматизованих системах управління.

Посилання

Rieznik D., Levchenko M., Patalakha V., Kitik S., Shkurat B., Globa O. Using A Model Of Coordinated Interaction For Estimation Of Troops Joint Missions Effectiveness. ISIT 2021 : Short Paper Proceedings of the 2nd International Conference on Intellectual Systems and Information Technologies, Odesa, Ukraine, September 13-19. Odesa, 2021. P. 233–237.

Rieznik D., Levchenko M., Melnichenko V., Patalakha V., Kitik S., Shkurat B. Method of the Effort Coordination Chart Creation. International journal of Advanced Trends in Computer Science and Engineering. 2020. Vol. 9, No.5. P. 7610–7617. DOI: https://doi.org/10.30534/ijatcse/2020/100952020.

Шкурат Б. Ж., Рєзнік Д. В., Мельниченко В. С. Математична модель взаємодії наземних та повітряних вогневих засобів під час протидії загрозам з повітря. Повітряна міць України : наук.-практ. журнал. 2021. № 1 (1). С. 59–66.

Шкурат Б. Ж. Методика динамічного розподілу ресурсів при спільних діях наземних та повітряних засобів протиповітряної оборони. Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони. 2023. № 2 (47). C. 148–154.

Теорія прийняття рішень : підручник / М. П. Бутко, І. М. Бутко, В. П. Мащенко та ін. ; за заг. ред. Бутка М. П. Київ : Центр учбової літератури, 2015. 360 с.

Методи та засоби прийняття рішень : навч. посіб. / М. В. Новожилова, О. І. Чуб ; Харків. нац. ун-т міськ. гос-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2024. – 115 с.

Барановська Л. В. Теорія ігор. Курс лекцій : навч. посіб. Київ : КПІ, 2022. 245 с.

Ярош С. П., Єрмошин М. О., Дробаха Г. А.. Моделювання бойових дій зенітного ракетного підрозділу : підручник. Харків : ХУПС, 2014. 380 с.

Saaty, T.L. (2000) Fundamentals of Decision Making and Priority Theory with the Analytic Hierarchy Process (Analytic Hierarchy Process Series, Vol. 6). RWS Publications, Pittsburgh.

Xiaoyu Gan, Ignacio C. Fernandez, Jie Guo, Maxwell Wilson, Yuanyuan Zhao, Bingbing Zhou, Jianguo Wu. When to use what: Methods for weighting and aggregating sustainability indicators, Ecological Indicators, Vol. 81, 2017, PP. 491-502. https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2017.05.068

William Ho, Xiaowei Xu, Prasanta K. Dey, Multi-criteria decision making approaches for supplier evaluation and selection: A literature review, European Journal of Operational Research, Volume 202, Issue 1, 2010, PP. 16-24, https://doi.org/10.1016/j.ejor.2009.05.009.

Özdemir E. D., Härdtlein M., Jenssen T., Zech D., Eltrop L. A confusion of tongues or the art of aggregating indicators – Reflections on four projective methodologies on sustainability measurement, Renewable and Sustainable Energy Reviews, Volume 15, Issue 5, 2011, PP. 2385-2396, https://doi.org/10.1016/j.rser.2011.02.021.

Циганок В.В. Визначення ефективності методів агрегації експертних оцінок при використанні парних порівнянь. Реєстрація, зберігання і обробка даних. 2009. №2, Т.11. С. 83-39.

Saaty T.L. Relative Measurement and Its Generalization in Decision Making. Why Pairwise Comparisons are Central in Mathematics for the Measurement of Intangible Factors. The Analytic Hierarchy. Network Process. Statistics and Operations Research. Vol. 102 (2), 2008. PP. 251-318.

Mariya A. Sodenkamp, Madjid Tavana, Debora Di Caprio. An aggregation method for solving group multi-criteria decision-making problems with single-valued neutrosophic sets. Applied Soft Computing, Vol. 71, 2018, PP. 715-727, https://doi.org/10.1016/j.asoc.2018.07.020.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-16

Як цитувати

Шкурат, Б., & Рєзнік, Д. (2024). ЕКСПРЕС-ОЦІНЮВАННЯ ВАРІАНТІВ ОРГАНІЗАЦІЇ ВЗАЄМОДІЇ ЗАСОБІВ ПРОТИПОВІТРЯНОЇ ОБОРОНИ З ЛІТАЛЬНИМИ АПАРАТАМИ. Повітряна міць України, 1(6), 105–111. https://doi.org/10.33099/2786-7714-2024-1-6-105-111

Номер

Розділ

Теоретичні основи взаємодії під час застосування в/ч та підрозділів ПС, СВ, ВМС, ДШВ ЗСУ та ІВФ