ЗАСТОСУВАННЯ ПОЛІНОМІВ БЕРШТЕЙНА ПРИ НАБЛИЖЕННІ РОЗВ’ЯЗКІВ КРАЙОВИХ ЗАДАЧ В МОДЕЛЯХ ДИНАМІКИ ПАРАМЕТРІВ ТРАЄКТРОРІЙ ЛІТАКІВ ПІД ВПЛИВОМ ЗОВНІШНІХ ФАКТОРІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33099/2786-7714-2024-1-6-137-140

Ключові слова:

крайові задачі, диференціальні рівняння, наближені розв’язки, тригонометричні поліноми, поліноми Бернштейна

Анотація

Математичними моделями багатьох реальних динамічних задач фізики, механіки, інженерії, авіації зручно представити за допомогою диференціальних рівнянь та їх системи. В силу цього зростає й актуальність досліджень щодо їх розв’язання. Однією з головних проблем при розв’язанні диференціальних рівнянь та їх систем є складність отримання точного розв’язку. Часто маємо ситуацію, коли неможливо отримати аналітичні розв’язки, та більше, немає методів їх конструктивної побудови. В результаті цього виникає необхідність в розробці підходів, які б дозволяли отримати, принаймні, наближення для розв’язків.
Задача побудови наближення розв’язків задачі Коші для диференціальних рівнянь є досить важливою сферою досліджень, до якої існує постійний інтерес. Зокрема, останнім часом активно використовуються методи скінченних різниць та триангуляції. Перший полягає в заміні похідних на скінченні різниці відповідних порядків та подальшого зведення досліджуваного диференціального рівняння до системи рівнянь відносно значень функції-розв’язку при певних значеннях аргументів. Подібний принцип покладений, наприклад, і в методах типу методу Ейлера. Метод триангуляції є більш складним, але більш якісним методом наближення. Однак, ці методи не дозволяють знайти наближений розв’язок поставленої задачі у вигляді явно заданої функції. Це може виявитись неабиякою проблемою через неможливість якісно оцінити особливості функціональної залежності, яка визначена математичною формалізацією реального фізичного процесу, описаної диференціальним рівнянням. Водночас, результат використання вище згаданих методів дозволяє отримати певне наближення у вигляді функції, що в подальшому можна досліджувати засобами теорії наближень, інтерполяції, регресійних моделей, нейронних мереж, тощо.

Посилання

Собчук В.В., Барабаш О. В., Мусієнко А.П. Основи забезпечення функціональної стійкості інформаційних систем підприємств в умовах впливу дестабілізуючих факторів: монографія. Київ: Міленіум, 2022. 272 с.

Миронюк М.Ю., Майстров О.О., Мусієнко А.П., Макарчук А.В. Аналіз побудови інтелектуальної інформаційної системи на основі поняття функціональної стійкості. Звʼязок, 2024, N 1. С. 3 -8.

Капустян О.В., Пічкур В.В., Собчук В.В. Теорія динамічних систем. Навч. посібн. Луцьк: Вежа-Друк, 2020. 348 с.

Перестюк М.О., Маринець В.В. Теорія рівнянь математичної фізики. Либідь, 2006. 424 с.

Гончаров В. Л. Теорія інтерполювання та наближення функцій. 2-ге вид. Держ. вид-во техн.-теорет. літ., 1954. 327 с.

Коллатс Л., Крабс В. Теорія наближень. Чебишевські наближення та їх застосування. Наука, 1978. 272 с.

Hamming R. W. Numerical methods for scientists and engineers. 2nd ed. Dover Publications, Inc., 1986. 731 p.

Привалов А. А. Теорія інтерполювання функцій. Вид-во Сарат. ун-ту, 1990. Т. 2. 193 с.

Schafer R. W., Rabiner L. R. A digital signal processing approach to interpolation. Proceedings of the IEEE. 1973. Vol. 61, no. 6. P. 692–702.

Makarchuk A., Kal'chuk I., Kharkevych Y., Kharkevych G. Application of Trigonometric Interpolation Polynomials to Signal Processing (2022) 2022 IEEE 4th International Conference on Advanced Trends in Information Theory, ATIT 2022 - Proceedings, pp. 156 – 159.

Vaseghi S. V. Advanced digital signal processing and noise reduction. 3rd ed. Chichester : John Wiley & Sons Ltd., 2006. 479 p.

Makarchuk A., Kal’chuk I., Kharkevych Y., Salnikova S. Biharmonic equations integrals application features at signals restoration by means of interpolation polynomials (2021) 2021 IEEE 3rd International Conference on Advanced Trends in Information Theory, ATIT 2021 - Proceedings, pp. 84 – 87.

Oleg Barabash, Hennadii Mylnykov, Mykola Myroniuk, Vasyl Yasynetskyi, Andriy Makarchuk, Serhii Bazilo. Properties of Low-Frequency Filters of One-Dimensional Signals with Limited Energy Spectrum. 5th International Congress on Human-Computer Interaction, Optimization and Robotic Applications (HORA 2023), June 8-10, 2023, Istanbul, Turkiye. Pp. 614 – 618.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-16

Як цитувати

Тюрін, В., Барабаш, О., Горобець, Ю., & Білявський, Б. (2024). ЗАСТОСУВАННЯ ПОЛІНОМІВ БЕРШТЕЙНА ПРИ НАБЛИЖЕННІ РОЗВ’ЯЗКІВ КРАЙОВИХ ЗАДАЧ В МОДЕЛЯХ ДИНАМІКИ ПАРАМЕТРІВ ТРАЄКТРОРІЙ ЛІТАКІВ ПІД ВПЛИВОМ ЗОВНІШНІХ ФАКТОРІВ. Повітряна міць України, 1(6), 137–140. https://doi.org/10.33099/2786-7714-2024-1-6-137-140

Номер

Розділ

Інноваційні процеси у галузях авіації, автомобілебудування, РЕО, РЕТ, засобів зв’язку та АСУ, а також ІТ