ФОРМАЛІЗАЦІЯ ЗАВДАННЯ ОБҐРУНТУВАННЯ СПРОМОЖНОСТЕЙ СИСТЕМИ ЗЕНІТНОГО РАКЕТНОГО ПРИКРИТТЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33099/2786-7714-2023-2-5-23-28

Ключові слова:

протиповітряна оборона, система зенітного ракетного прикриття, спроможності, об’єкти прикриття, операція, угруповання військ

Анотація

Дослідженню спроможностей системи зенітного ракетного прикриття до сьогодні приділялося доволі мало уваги, тому майже неможливо у наукових джерелах знайти варіанти постановки подібних завдань, навіть, у загальному вигляді. Уточнення понятійного апарату щодо системи зенітного ракетного прикриття, спроможностей системи зенітного ракетного прикриття і обґрунтування спроможностей системи зенітного ракетного прикриття стали першим кроком до формулювання завдань щодо дослідження спроможностей. В статті пропонується варіант постановки завдання обґрунтування спроможностей системи зенітного ракетного прикриття. При цьому, вказується на відмінність понять потенційних спроможностей, спроможностей знищувати противника і спроможностей виконувати завдання щодо знищення. Акцентується увага на спроможностях виконувати завдання, на факторах, що впливають на такі спроможності. Обговорені ускладнення, які можуть виникати під час вирішення завдання.

Біографія автора

Олександр Глоба, Національний університет оборони України, Київ, Україна

ад'юнкт

Посилання

Основи воєнно-технічних досліджень. Теорія та приклади : монографія в 4 т. Т.4. Методологія дослідження складних систем військового призначення. / С. В. Лапицький та ін. Київ : Видавничій дім Дмитра Бураго, 2013. 480 с.

Торопчин А. Я., Кириченко І. О., Єрмошин М. О., Дробаха Г. А., Доліна М. П. Синтез адаптивних структур системи зенітного ракетно-артилерійського прикриття об’єктів і військ та оцінка її ефективності. Харків : ХВУ, 2006. 348 с.

Єрмошин М. О. Основні показники для оцінки ефективності функціонування системи протиповітряної оборони. Збірник наукових праць ХНУПС. Харків, 2008. № 2 (17). С. 14–16.

Методологические основы системного решения актуальных задач войск противовоздушной обороны Сухопутных войск : Учебное пособие. – Киев : Изд. ВА ПВО СВ, 1987.

Збройна боротьба у повітрі та космосі : підручник / М. О. Єрмошин, С. П. Ярош, Є. І. Ряполов та ін.; за заг. Ред. М. О. Єрмошина. – Х. : ХНУПС, 2019. – 492 с.

Сорокин В.П. Моделирование систем вооружения и боевых действий войск противовоздушной обороны Сухопутных войск : Учебное пособие. Киев : изд. ВА ПВО СВ. 1991.

Малюга В. Г., Нерубацький В. О., Власов А. В. Оцінка бойових можливостей міжвидових угруповань військ. Збірник наукових праць ХНУПС. Харків, 2009. № 3 (19). С. 55 57.

Порядок організації та здійснення оборонного планування в Міністерстві оборони України, Збройних Силах України та інших складових сил оборони : затв. наказом Міністра оборони України від 22.12.2020 р. № 484.

Биченков В.В., Павліковський А.К., Левчук О.В., Бутенко М.П. Методика визначення сценаріїв розвитку держави на довгострокову перспективу. Збірник наукових праць ЦВСД НУОУ. Київ, 2021. №2(72). С. 16-24.

Defense Governance and Management: Improving the Defense Management Capabilities of Foreign Defense Institutions A Guide to Capability-Based Planning (CBP) / Aaron C. Taliaferro, Lina M. Gonzalez, Mark Tillman, Pritha Ghosh, Paul Clarke, Wade Hinkle. Final report from XX.02.2019. Institute for Defense Analyses 4850 Mark Center Drive Alexandria, VA 22311-1882. URL: https://www.ida.org / research-and-publications/ publications/ all/ d/ de/ defense- governance- and- management_improving- the- defense- management- capabilities- of- foreign (дата зверн.: 03.10.2022).

AJP-3.3 Allied Joint Doctrine for Air and Space Operations. NATO/OTAN Edition B Version 1. April 2016.

FM 3-01 U.S. Army Air and Missile Defense Operations. Headquarters Department of the Army Washington, D.C., 22 December 2020.

Глоба О. В., Левченко М. А. Уточнення понятійного апарату дослідження ефективності і спроможностей системи зенітного ракетного прикриття. Повітряна міць України. 2022. № 2 (2). С. 17–23. (https://doi.org/10.33099/2786-7714-2022-1-2(3)-17-23).

Загорка О. М., Мосов С. П., Сбітнєв А. І., Стужук П. І. Елементи дослідження складних систем військового призначення : навч. посіб. для докторантів, ад’юнктів, здобувачів. Київ : НАОУ, 2005. 124 с.

Системний підхід і моделювання в наукових дослідженнях : підручник. / За заг. ред. Бутка М. П. [ М. П. Бутко, І. М. Бутко, М. Ю. Дітковська та ін.]. Київ, 2014. 360 с.

Барабаш Ю. Л. Основи теорії оцінювання ефективності складних систем (Методологія військово-наукових досліджень) : навч. посібн. Київ : НАОУ, 1999. 39 с.

Вентцель Е.С. Исследование операций. М.:”Советское радио”, 1972. 552с.

Математичні методи дослідження операцій : підручник / Є. А. Лавров, Л. П. Перхун, В. В. Шендрик та ін. Суми : Сумський державний університет, 2017. 212 с

Дослідження операцій. Конспект лекцій / Уклад.: О. І. Лисенко, І. В. Алєксєєва, Київ : НТУУ «КПІ», 2016. 196 с.

Зайченко Ю. П. Дослідження операцій. Підручник / Ю. П. Зайченко. 7-ме вид., переробл. та допов. Київ : Видавничий дім «Слово», 2006. 816 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-13

Як цитувати

Глоба, О., Левченко, М., Мельниченко, В., & Дранник, П. (2023). ФОРМАЛІЗАЦІЯ ЗАВДАННЯ ОБҐРУНТУВАННЯ СПРОМОЖНОСТЕЙ СИСТЕМИ ЗЕНІТНОГО РАКЕТНОГО ПРИКРИТТЯ. Повітряна міць України, 2(5), 23–28. https://doi.org/10.33099/2786-7714-2023-2-5-23-28

Номер

Розділ

Питання бойового застосування в/ч та підрозділів державної авіації України, ЗРВ, РТ та Спец військ, РТЗ та зв’язку