ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ДОРОБОК АВІАЦІЙНОЇ ТЕХНІКИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33099/2786-7714-2023-1-4-63-66

Ключові слова:

безвідмовність, критерій ефективності

Анотація

Авіаційна техніка за час життєвого циклу, який може тривати декілька десятиліть, постійно удосконалюється. При цьому виникає потреба оцінити ефективність її доопрацювання. В сучасній науково-технічній літературі цьому питанню приділяється недостатньо уваги. В зв’язку з цим у статті пропонується один з можливих підходів до вирішення  такої задачі. У статті застосовується поняття теорії перевірки статистичних гіпотез, а також теорії толерантних оцінок. Отримані результати можуть бути основою для вирішення вказаної задачі для відомої функції розподілу часу до відмови. В подальшому планується здійснити перевірку гіпотези про ефективність доробок апаратури при вейбуловському, а також для логарифмічно нормального розподілу часу безвідмовної роботи.

Посилання

Рябінін, І.А. Надійність та безпека структурно-складних систем. - СПб: СПУ, 2007. - 276 с.

Конесєв С.Г., Хазієва Р.Т. Методи оцінки показників надійності складних компонентів і систем // Сучасні проблеми науки та освіти. - 2015. - № 1-1. URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=17558;

Грибов В.М. Оцінювання та прогнозування надійності бортового аерокосмічного обладнання. -М.: 2013.-508 с.

Труханов В.М., Матвєєнко А.М. Надійність складних систем всіх етапах життєвого циклу. Москва: ТОВ Видавничий дім«Спектр» 2012; 663.

Надійність та ефективність у техніці: Довідник: У 10 т. / Ред. Порада: В.С. Авдуєвський (поперед.) та ін. - М.:Машинобудування, 1989. - Т. 6. - 376 с.

Закс Ш. Теория статистических выводов.-М.: Мир,1975-776 с.

Боровков А.А. Математическая статистика. Оценка параметров. Проверка гипотез. М.: Наука, 1984-472 с.

Капур Д. и др. Надежность и проектирование систем. М.: Мир,1980-476 с.

Диптан В.П. /Диптан В. П.,Тюрін В.В., Яблонський П.М., Бутенко М.П., Климчук В.П.

Оцінка надійності засобів наземного забезпечення польотів із застосуван-ням теорії толерантних границь Повітряна міць України 1(2) 2022 с.56-60.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-06-26

Як цитувати

Клімчук, В., Іванов, В., Бутенко, М., Косков, Ю., & Яблонський, П. (2023). ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ДОРОБОК АВІАЦІЙНОЇ ТЕХНІКИ. Повітряна міць України, 1(4), 63–66. https://doi.org/10.33099/2786-7714-2023-1-4-63-66

Номер

Розділ

Інноваційні процеси у галузях авіації, автомобілебудування, РЕО, РЕТ, засобів зв’язку та АСУ, а також ІТ