МОДЕЛЬ ОЦІНКИ ПОВІТРЯНОЇ ОБСТАНОВКИ З ВИКОРИСТАННЯМ ЛОГІЧНОГО ВИВЕДЕННЯ НА ОСНОВІ ДРАСТИЧНОЇ СУМИ

Автор(и)

  • Дмитро Каліновський Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Україна
  • Артем Самокіш Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Україна
  • Олександр Шаповалов Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Україна

DOI:

https://doi.org/10.33099/2786-7714-2022-1-2(3)-11-16

Ключові слова:

оцінка ситуації, алгоритм Сугено, драстична сума, модель

Анотація

Оцінка повітряної обстановки відображає склад, стан і характер дій повітряних суден і засобів інфраструктури в заданому районі. Результати оцінки обстановки, яка складається в районі відповідальності залежить від автоматизованої системи управління та оператора який її використовує для прийняття низки рішень: аналізу повітряної обстановки; визначення типу ситуації яка склалася та варіанти її розвитку. Враховуючи необхідність приймати рішення на основі інформаційної моделі яка використовується, виникає необхідність, звернути увагу на ряд факторів нестохастичної природи, які виникають через нечіткість мети бойових дій та різноманітність варіантів застосування засобів повітряного нападу. Крім того, слід виділити різні категорії та способи подання інформації яка використовується. Враховуючи вищесказане сформовано ієрархічну нечітку продукційну модель з використанням алгоритму Сугено та драстичної суми на етапі агрегування. Запропонована модель дозволяє формалізувати процес оцінки повітряної обстановки, що характеризується перш за все неповнотою інформації в умовах невизначеності, враховуючи вихідні дані прогнозування.  які характеризуються невизначеністю та неповнотою інформації.

Посилання

Дмітрієв О. М. Методи підтримки прийняття рі-шень при ситуаційному аналізі повітряної обстановки: монографія / О. М. Дмітрієв, І. О. Борозенець, В. С. Ма-жаров, М. Г. Мельничук, М. А. Павленко, О. І. Тимочко, С. Г. Шило, Г. В. Щербак. Кропивницький : ПП "Екск-люзив-Систем", 2021. 271 с.

Полонський, Ю. І., Борозенець, І. О., Шило, С. Г., Литвиненко, М. І. (2016). Формалізований опис про-цесу відбору інформаційних ознак для формування мо-делі повітряної обстановки. Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил, (2), 115-117.

Пегат А. Нечітке моделювання і управління/ Пе-гат А.; пер. с англ. А. Г. Подвесовскоrо, Ю. В. Тюменце-ва. — М. : БІНОМ. Лабораторія знань, 2013. — 798 с.

Ротштейн А. П. Вплив методів дефазифікації на швидкість настройки нечіткої моделі / А. П. Ротштейн, С. Д. Штовба // Кібернетика і системний аналіз. — 2002. — №5. — С. 169 — 176.

Яхъяева Г. Є. Основи теорії нечітких множин / Г. Э. Яхъяева. — М.: ІНТУІТ, 2016. — 187 с

Кононюк А. Е. Дискретно-непреривна матема-тика. Кн.2. Множини. Ч.2. Нечіткі / Кононюк А. Е. — К.: «Освіта України», 2012. — 452 с.

Ткаченко В. І. Теорія прийняття рішень органа-ми військового управління: монографія / В.І. Ткаченко, Є.Б. Смірнов та ін. // За ред. В.І. Ткаченка, Є.Б. Смірно-ва. - X.: ХУПС, 2008. – 265-276 с

Городнов В. П., Дробаха Г. А., Єрмошин М. О., Смірнов Є. Б., Ткаченко В.І. Моделювання бойових дій військ (сил) протиповітряної оборони та інформаційне забезпечення процесів управління ними (теорія, практи-ка,

історія розвитку). Монографія. – Харків: ХВУ, 2004.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-30

Як цитувати

Каліновський, Д. ., Самокіш, А., & Шаповалов, О. (2022). МОДЕЛЬ ОЦІНКИ ПОВІТРЯНОЇ ОБСТАНОВКИ З ВИКОРИСТАННЯМ ЛОГІЧНОГО ВИВЕДЕННЯ НА ОСНОВІ ДРАСТИЧНОЇ СУМИ. Повітряна міць України, 1(2(3), 11–16. https://doi.org/10.33099/2786-7714-2022-1-2(3)-11-16

Номер

Розділ

Питання розвитку, застосування та забезпечення Повітряних Сил Збройних Сил України, удосконалення їх системи управління