http://sap.nuou.org.ua/issue/feed Повітряна міць України 2022-12-30T17:51:56+02:00 Сергій Коротін SAP_journal@nuou.org.ua Open Journal Systems <p><strong>Видавець</strong>: Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, <strong>відкрите</strong> видання.</p> <p>Журнал зареєстровано в Міністерстві юстиції України <strong>(Свідоцтво КВ № 24979-14919Р)</strong></p> <p>Журнал видається змішаними мовами (українською та англійською) та виходить 2 рази на рік</p> <p><strong><em>На сторінках журналу розглядаються такі питання:</em></strong></p> <ol> <li>Питання розвитку, застосування та забезпечення Повітряних Сил Збройних Сил України, удосконалення їх системи управління.</li> <li>Питання бойового застосування військових частин та підрозділів державної авіації України, зенітних ракетних військ, радіотехнічних та спеціальних військ, радіотехнічного забезпечення та зв’язку.</li> <li>Моделювання процесів застосування родів військ та спеціальних військ Повітряних Сил Збройних Сил України.</li> <li>Питання розвитку перспективних засобів повітряного нападу.</li> <li>Дослідження процесів управління та застосування пілотованої та безпілотної авіації.</li> <li>Теоретичні основи взаємодії під час застосування військових частин та підрозділів Повітряних Сил, Сухопутних військ, Військово-Морських Сил, Десантно-штурмових військ Збройних Сил України та інших військових формувань.</li> <li>Питання розвитку логістичного забезпечення родів військ Повітряних Сил Збройних Сил України.</li> <li>Безпека застосування та забезпечення живучості сил та засобів родів військ та спеціальних військ Повітряних Сил Збройних Сил України.</li> <li>Питання попередження надзвичайних ситуацій терористичного та техногенного характеру, що пов’язані з діяльністю військових частин (підрозділів) Повітряних Сил Збройних Сил України.</li> <li>Досвід щодо проведення операцій (антитерористичних, миротворчих, Сил оборони).</li> <li>Інноваційні процеси у галузях авіації, автомобілебудування, радіоелектроніки, радіотехніки, засобів звязку та АСУ, а також інформаційних технологій.</li> </ol> http://sap.nuou.org.ua/article/view/268879 ВИВЧЕННЯ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ДОСВІДУ У ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ 2022-12-19T10:33:13+02:00 Євген Гончаренко tlumas@i.ua Анатолій Ткаченко anatolii_tkachenko@nuou.org.ua <p>Збройні Сили України останнім часом набули досвіду ведення бойових дій. Цей досвід є безцінним для України. Автори описують термін, ідею, можливості та процес вивчення та впровадження досвіду, кому необхідно засвоїти бойовий досвід у Збройних Силах України. Процес отримання бойового досвіду складається з двох етапів: аналізу та впровадження, а також відповідних етапів: планування, спостереження, аналіз, прийняття рішення, впровадження та перевірка та поширення. Стаття присвячена вивченню досвіду бойових дій у Збройних Силах України. Метою статті є визначення напрямків удосконалення процедур засвоєння уроків з урахуванням вимог нормативних документів України та країн-партнерів НАТО.</p> 2022-12-30T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2022 Ukrainian Air Power http://sap.nuou.org.ua/article/view/268770 ДОСВІД ІНЖЕНЕРНО-АВІАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАСТОСУВАННЯ АВІАЦІЇ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ В УМОВАХ СУЧАСНОЇ ВІЙНИ 2022-12-19T16:39:32+02:00 Андрій Коцюруба kav2510@ukr.net Олег Радько radkoolvit15@gmail.com Іван Коровін n_m_boyko@ukr.net Ігор Сафонов safonovigor79@gmail.com <p>У статті проведено критичний аналіз досвіду інженерно-авіаційного забезпечення застосування авіації Збройних Сил України в сучасних умовах ведення бойових дій під час російсько-української війни. Проведений аналіз дозволив виявити питання, негайне вирішення яких потребує додаткових зусиль від керівного складу авіаційних частин, керівництва Повітряних Сил, Сухопутних військ та Збройних Сил України, зокрема забезпечення високої готовності частин та підрозділів авіації, сил і засобів інженерноавіаційної служби тощо до виведення з-під удару в процесі виконання бойових завдань. Надані рекомендації щодо організації практичного виконання заходів з відновлення і підтримання справності повітряних суден і озброєння на оперативних аеродромах. </p> 2022-12-30T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2022 Ukrainian Air Power http://sap.nuou.org.ua/article/view/268854 АЛГОРИТМ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ СПІЛЬНОЮ АВІАЦІЙНОЮ ГРУПОЮ ЗА ЕТАПАМИ БОЙОВОГО ПОЛЬОТУ 2022-12-12T08:48:45+02:00 Ярослав Віталійович Ярошенко yar_yaroshenko@ukr.net Володимир Вікторович Герасименко gerasimenko_v_v@nuou.org.ua Сергій Михайлович Коротін korotin2008@meta.ua Олексій Ростиславович Mартинюк oleksii_martyniuk@nuou.org.ua Олександр Євгенович Блискун bliskun1985@gmail.com <p>У статті формалізовано процес управління спільною авіаційною групою пілотованої та безпілотної авіації за етапами бойового польоту та побудова його алгоритму. У роботі проведено аналіз вимог сучасних збройних конфліктів, аналіз існуючої системи управління авіацією Повітряних Сил Збройних Сил України, проведено класифікацію її підсистем управління. Розглянуто склад групи керівництва польотів бригад тактичної авіації та окремої бригади безпілотних авіаційних комплексів, переваги та недоліки існуючої системи управління, а також шляхи подальшого її удосконалення. Запропоновано варіант алгоритму процесу управління спільною авіаційною групою пілотованої та безпілотної авіації за етапами бойового польоту, який створений на основі стандартної системи управління авіацією та дозволяє детально розглянути процеси управління, які проходять на різних етапах бойового польоту для різних складових спільної авіаційної групи.</p> 2022-12-30T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2022 Ukrainian Air Power http://sap.nuou.org.ua/article/view/268692 ЗАСТОСУВАННЯ РОЗШИРЕННЯ ДІАГРАМИ ГАНТА ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ ВЗАЄМОДІЇ ПІДРОЗДІЛІВ ПРОТИПОВІТРЯНОЇ ОБОРОНИ 2022-12-12T08:56:19+02:00 Дмитро Рєзнік rieznikdv@gmail.com Богдан Шкурат bshkurat@gmail.com Василь Мельниченко militarybox@ukr.net <p>Одним з проблемних питань управління силами та засобами протиповітряної оборони в ході бойових дій є організація взаємодії між різнорідними силами та засобами, які залучені до виконання спільних завдань, зокрема між наземними та повітряними вогневими засобами протиповітряної оборони. У статті запропоновано основні положення планування взаємодії підрозділів протиповітряної оборони з використанням розширення діаграми Ганта у тривимірному просторі. Показано, що перехід до об'ємної моделі є розвитком існуючої системи планування згідно із законами розвитку систем. Запропоноване розширення діаграми Ганта є першим наближенням, і в подальшому, вимагає уточнення, доповнення та удосконалення математичного апарату. Модель, яка ґрунтується на основних положеннях розширеної у тривимірному просторі діаграми Ганта може бути застосована в спеціальному програмному забезпеченні або системах прийняття рішення при плануванні та веденні бойових дій.</p> 2022-12-30T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2022 Ukrainian Air Power http://sap.nuou.org.ua/article/view/268894 ВДОСКОНАЛЕНИЙ АЛГОРИТМ ПРОТОКОЛУ СТАНУ КАНАЛУ ЗВ'ЯЗКУ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАРШРУТИЗАЦІЇ В ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІЙ СИСТЕМИ (МЕРЕЖІ) ВІЙСЬКОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 2022-12-19T10:32:47+02:00 Юрій Хажанець khazhanets8@gmail.com Ілона Коренівська militarybox@ukr.net Максим Кас’яненко militarybox@ukr.net <p>У статті проведено аналіз наявних алгоритмів роботи протоколів станів каналів зв'язку, що необхідні для забезпечення маршрутизації в інформаційно-телекомунікаційній системі (мережі) оскільки вони були орієнтовані для цивільного користування виникла необхідність створення протоколу стану каналів зв'язку саме для військових інформаційно-телекомунікаційних систем (мереж). Адже як вказують проведені дослідження процесів в різних системах передачі даних, заснованих на мультисервісних мережах, фізичне виведення з ладу каналів зв'язку призводить до зменшення загальної пропускної здатності, але не тільки за рахунок втрати каналів зв'язку. Зміна структури мережі тягне за собою зростання обсягів службової інформації, спрямованої на забезпечення функціонування системи передачі даних, а отже до зменшення частки обчислювального ресурсу елементів мережі, спрямованого на виконання основної функції - передачі даних.</p> 2022-12-30T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2022 Ukrainian Air Power http://sap.nuou.org.ua/article/view/270215 ЗАСТОСУВАННЯ ОДНОКРОКОВОГО ВАРІАЦІЙНО-ГРАДІЄНТНОГО МЕТОДУ ДЛЯ КЕРУВАННЯ БЕЗПІЛОТНИМИ ЛІТАЛЬНИМИ АПАРАТАМИ 2022-12-25T19:49:38+02:00 Наталія Дахно -47-@ukr.net Олег Барабаш militarybox@ukr.net Микола Миронюк militarybox@ukr.net Сергій Базіло militarybox@ukr.net Юрій Коломієць -47-@ukr.net <p>В статті розглядається застосування однокрокового варіаційно-градієнтного методу в системах керування безпілотними літальними апаратами у складі програмного забезпечення систем підтримки прийняття рішень. Проведено чисельний експеримент, який показав ефективність застосування вказаного методу. Вирішено завдання розробки оптимальної програми польоту БпЛА із застосуванням наближених методів для класу завдань спостережень та пошуку заданих об’єктів, а також виконання польоту згідно з заданою програмою для використання у складі програмного забезпечення систем підтримки прийняття рішень для забезпечення якості і ефективності управління.</p> 2022-12-30T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2022 Ukrainian Air Power http://sap.nuou.org.ua/article/view/268687 АНАЛІЗ ЗАСТОСУВАННЯ БЕЗПІЛОТНИХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ В ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТАХ В СИРІЇ, ЛІВІЇ ТА НАГІРНОМУ КАРАБАСІ В ПЕРІОД 2017-2020 РР. ДЛЯ УДОСКОНАЛЕННЯ ФОРМ І СПОСОБІВ ЗАСТОСУВАННЯ ПОВІТРЯНИХ СИЛ 2022-12-19T10:31:43+02:00 Олександр Титаренко tabzrv@ukr.net Юрій Горобець militarybox@ukr.net <p>На основі результатів аналізу застосування безпілотних літальних апаратів та зенітних ракетних (ракетно-артилерійських) комплексів в збройних конфліктах в Сирії, Лівії та Нагірному Карабасі в період 2017-2020 рр. визначені проблемні питання та шляхи удосконалення форм і способів застосування Повітряних Сил. Визначено характерні риси їх оперативного та бойового застосування, зроблено висновки, що пояснюють результати збройного протиборства у повітрі. Окрему увагу приділено протиборству безпілотних літальних апаратів та зенітних ракетних (ракетно-артилерійських) комплексів в збройних конфліктах.</p> 2022-12-30T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2022 Ukrainian Air Power http://sap.nuou.org.ua/article/view/268672 МОДЕЛЬ ОЦІНКИ ПОВІТРЯНОЇ ОБСТАНОВКИ З ВИКОРИСТАННЯМ ЛОГІЧНОГО ВИВЕДЕННЯ НА ОСНОВІ ДРАСТИЧНОЇ СУМИ 2022-12-12T09:09:23+02:00 Дмитро Каліновський kalinovskyi_dmitryi@ukr.net Артем Самокіш artem_samokish@ukr.net Олександр Шаповалов kpakokot@gmail.com <p>Оцінка повітряної обстановки відображає склад, стан і характер дій повітряних суден і засобів інфраструктури в заданому районі. Результати оцінки обстановки, яка складається в районі відповідальності залежить від автоматизованої системи управління та оператора який її використовує для прийняття низки рішень: аналізу повітряної обстановки; визначення типу ситуації яка склалася та варіанти її розвитку. Враховуючи необхідність приймати рішення на основі інформаційної моделі яка використовується, виникає необхідність, звернути увагу на ряд факторів нестохастичної природи, які виникають через нечіткість мети бойових дій та різноманітність варіантів застосування засобів повітряного нападу. Крім того, слід виділити різні категорії та способи подання інформації яка використовується. Враховуючи вищесказане сформовано ієрархічну нечітку продукційну модель з використанням алгоритму Сугено та драстичної суми на етапі агрегування. Запропонована модель дозволяє формалізувати процес оцінки повітряної обстановки, що характеризується перш за все неповнотою інформації в умовах невизначеності, враховуючи вихідні дані прогнозування. які характеризуються невизначеністю та неповнотою інформації.</p> 2022-12-30T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2022 Ukrainian Air Power http://sap.nuou.org.ua/article/view/267948 УТОЧНЕННЯ ПОНЯТІЙНОГО АПАРАТУ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ ЕФЕКТИВНОСТІ І СПРОМОЖНОСТЕЙ СИСТЕМИ ЗЕНІТНОГО РАКЕТНОГО ПРИКРИТТЯ 2022-12-19T10:32:19+02:00 Олександр Володимирович Глоба militarybox@ukr.net Михайло Антонович Левченко kaf_zrv@ukr.net <p>При дослідженні системи зенітного ракетного прикриття необхідно однозначно тлумачити і розуміти взаємозв’язки і процеси, які відбуваються в системі. Тому, метою статті є уточнення понятійного апарату щодо ефективності і спроможностей системи зенітного ракетного прикриття. В статті враховані думки і погляди науковців різних галузей знань щодо систем взагалі і, зокрема, складних систем військового призначення. Проаналізовані та виділені найважливіші особливості, ознаки і характеристики, які їм притаманні. Проведено розмежування понятійного апарату щодо ефективності і спроможностей функціонування системи зенітного ракетного прикриття. За результатами узагальнення уточняються поняття складної системи, складної системи військового призначення, системи зенітного ракетного прикриття, а також надається визначення обґрунтуванню спроможностей системи зенітного ракетного прикриття.</p> 2022-12-30T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2022 Ukrainian Air Power http://sap.nuou.org.ua/article/view/268862 МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РАДІОЛОКАЦІЙНОЇ РОЗВІДКИ 2022-12-12T09:13:43+02:00 Олександр Пуховий puhovij@ukr.net Сергій Попов militarybox@ukr.net Ігор Дворніченко militarybox@ukr.net <p>В статті проведений аналіз науково-методичного апарату, що використовується для оцінювання ефективності радіолокаційної розвідки та обраний узагальнений показник ефективності радіолокаційної розвідки. Наведені основні положення методики оцінювання ефективності радіолокаційної розвідки. Методика може бути використана для оцінювання ефективності радіолокаційної розвідки під час планування бойового застосування угруповання радіотехнічних військ з метою вибору раціонального варіанту для безпосереднього планування радіолокаційної розвідки повітряного противника.</p> 2022-12-30T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2022 Ukrainian Air Power http://sap.nuou.org.ua/article/view/267930 МЕТОДИКА МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ЗМІНИ ЕКСПЛУАТАЦІЙНОГО СТАНУ ЖОРСТКИХ АЕРОДРОМНИХ ПОКРИТТІВ НА ОСНОВІ КІНЦЕВО-ЕЛЕМЕНТНОГО АНАЛІЗУ 2022-11-28T11:42:04+02:00 Дмитро Дуленко dulenkodi@ukr.net Геннадій Мильников militarybox@ukr.net Юрій Косков militarybox@ukr.net Максим Голик militarybox@ukr.net <p>Відомо, що аеродроми Повітряних Сил Збройних Сил України (ПС ЗС України) експлуатуються понад встановлені нормативними документами терміни. Зміни експлуатаційного стану жорстких покриттів аеродромів (ЖПА) є дуже гострою проблемою. Встановлено, що в результаті експлуатації аеродромів ПС ЗС України понад встановлених строків їх жорсткі покриття досягли граничних експлуатаційних станів та мають пошкодження, які впливають на безпеку польотів авіації. Основним фактором, який сприяє виникненню пошкоджень ЖПА вважається інтенсивний вплив літаків на покриття в результаті багатоциклічних динамічних навантажень. В статті розкрито підхід щодо математичного моделювання зміни експлуатаційного стану жорстких аеродромних покриттів на основі кінцево-елементного аналізу.</p> 2022-12-30T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2022 Ukrainian Air Power http://sap.nuou.org.ua/article/view/267944 ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЕРСПЕКТИВНОЇ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ ЗЕНІТНИХ РАКЕТНИХ ВІЙСЬК 2022-11-29T09:06:59+02:00 Павло Опенько militarybox@ukr.net Олександр Феськов fesalexphd@ukr.net Василь Іванов militarybox@ukr.net Владислав Кобзєв militarybox@ukr.net <p>Метою статті є удосконалення інформаційного забезпечення перспективної автоматизованої системи управління логістичним забезпеченням шляхом математичного моделювання прогнозування пошкоджень озброєння та військової техніки зенітних ракетних військ від впливу ударної, осколкової та фугасної дії засобів прицільного та площинного ураження на зразок озброєння та військової техніки під час ведення бойових дій. Запропонована математична модель прогнозування пошкоджень озброєння та військової техніки зенітних ракетних військ враховує розподіл на групи всієї сукупності засобів ураження за наслідками, які виникають при влученні одного засобу прицільного ураження конкретного типу та призначена для проведення розрахунків очікуваних пошкоджень озброєння та військової техніки зенітних ракетних військ внаслідок застосування противником усього спектру засобів ураження.</p> 2022-12-30T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2022 Ukrainian Air Power