http://sap.nuou.org.ua/issue/feed Повітряна міць України 2023-12-13T20:40:18+02:00 Сергій Коротін SAP_journal@nuou.org.ua Open Journal Systems <p><strong>Видавець</strong>: Національний університет оборони України, <strong>відкрите</strong> видання.</p> <p>Журнал зареєстровано в Міністерстві юстиції України <strong>(Свідоцтво КВ № 24979-14919Р)</strong></p> <p>Журнал видається змішаними мовами (українською та англійською) та виходить 2 рази на рік</p> <p><strong><em>На сторінках журналу розглядаються такі питання:</em></strong></p> <ol> <li>Питання розвитку, застосування та забезпечення Повітряних Сил Збройних Сил України, удосконалення їх системи управління.</li> <li>Питання бойового застосування військових частин та підрозділів державної авіації України, зенітних ракетних військ, радіотехнічних та спеціальних військ, радіотехнічного забезпечення та зв’язку.</li> <li>Моделювання процесів застосування родів військ та спеціальних військ Повітряних Сил Збройних Сил України.</li> <li>Питання розвитку перспективних засобів повітряного нападу.</li> <li>Дослідження процесів управління та застосування пілотованої та безпілотної авіації.</li> <li>Теоретичні основи взаємодії під час застосування військових частин та підрозділів Повітряних Сил, Сухопутних військ, Військово-Морських Сил, Десантно-штурмових військ Збройних Сил України та інших військових формувань.</li> <li>Питання розвитку логістичного забезпечення родів військ Повітряних Сил Збройних Сил України.</li> <li>Безпека застосування та забезпечення живучості сил та засобів родів військ та спеціальних військ Повітряних Сил Збройних Сил України.</li> <li>Питання запобігання надзвичайним ситуаціям терористичного та техногенного характеру, що пов’язані з діяльністю військових частин (підрозділів) Повітряних Сил Збройних Сил України.</li> <li>Досвід щодо проведення операцій (антитерористичних, миротворчих, Сил оборони).</li> <li>Інноваційні процеси у галузях авіації, автомобілебудування, радіоелектроніки, радіотехніки, засобів звязку та АСУ, а також інформаційних технологій.</li> </ol> http://sap.nuou.org.ua/article/view/290284 МЕТОД НАСТРОЮВАННЯ ЦИФРОВОГО РЕГУЛЯТОРА НА ОСНОВІ ДИНАМІЧНОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ 2023-11-10T11:09:01+02:00 Геннадій Мильников dulenodi@ukr.net <p><em>У статті запропоновано метод настроювання цифрового регулятора системи автоматичного управління динамічним об'єктом на основі динамічної оптимізації. Визначено мету дослідження – підвищення показників якості функціонування системи автоматичного управління динамічним об'єктом шляхом використання нечіткого регулятора. Для досягнення мети дослідження використано спосіб динамічної оптимізації настроювання регулятора. Представлено результати математичного моделювання системи управління з цифровим нечітким регулятором, формуючим управляючий вплив на динамічний об’єкт, що управляється. Проведено порівняльну оцінку системи автоматичного управління динамічним об'єктом на основі пропорційно-інтегрально-диференціального регулятора та регулятора на базі нечіткої логіки. Аналіз отриманих результатів моделювання показав, що в системі з нечітким регулятором похибку відхилення зменшено у 5,5 разів, а час регулювання зменшено у 1,6 рази. Отже, застосування нечіткого регулятора дозволило підвищити точність і динамічні показники, керування динамічним об'єктом.</em></p> 2023-12-13T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2023 Повітряна міць України http://sap.nuou.org.ua/article/view/288751 ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗВ’ЯЗКУ, РАДІОТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА АВТОМАТИЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ ПОВІТРЯНОГО КОМАНДУВАННЯ В ОПЕРАЦІЇ ОПЕРАТИВНОГО УГРУПОВАННЯ ВІЙСЬК (СИЛ) 2023-10-10T11:48:08+03:00 Володимир Медведєв khazhanets8@gmail.com Андрій Дроник khazhanets8@gmail.com Євген Юфа khazhanets8@gmail.com Дмитро Кондрацов dulenodi@ukr.net <p><em>У статті визначено фактори, які найбільш суттєво впливають на ефективність функціонування системи технічного забезпечення (ТхЗ) зв’язку, радіотехнічного забезпечення (РТЗ) та автоматизації управління (АУ) повітряного командування (ПвК) в операції оперативного угрупування військ (сил) (ОУВ). Основними з них є можливості противника щодо зниження ефективності системи технічного забезпечення зв’язку, радіотехнічного забезпечення та автоматизації управління, топологія системи ТхЗ зв’язку, РТЗ та АУ, наявність, технічний стан, надійність техніки зв’язку, РТЗ та АУ, сил і засобів резерву, наявність сил та засобів для відновлення озброєння та військової техніки (ОВТ) різних ступенів пошкодження та наявність часу на організацію системи ТхЗ зв’язку, РТЗ та АУ. Обґрунтовано необхідність удосконалення методики оцінювання ефективності функціонування системи ТхЗ зв’язку, РТЗ та АУ. Визначено напрямки та цілі подальших досліджень.</em></p> 2023-12-13T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2023 Повітряна міць України http://sap.nuou.org.ua/article/view/288332 ФОРМАЛІЗАЦІЯ ЗАВДАННЯ ОБҐРУНТУВАННЯ СПРОМОЖНОСТЕЙ СИСТЕМИ ЗЕНІТНОГО РАКЕТНОГО ПРИКРИТТЯ 2023-11-01T12:37:35+02:00 Олександр Глоба militarybox@ukr.net Михайло Левченко militarybox@ukr.net Василь Мельниченко militarybox@ukr.net Павло Дранник militarybox@ukr.net <p><em>Дослідженню спроможностей системи зенітного ракетного прикриття до сьогодні приділялося доволі мало уваги, тому майже неможливо у наукових джерелах знайти варіанти постановки подібних завдань, навіть, у загальному вигляді. Уточнення понятійного апарату щодо системи зенітного ракетного прикриття, спроможностей системи зенітного ракетного прикриття і обґрунтування спроможностей системи зенітного ракетного прикриття стали першим кроком до формулювання завдань щодо дослідження спроможностей. В статті пропонується варіант постановки завдання обґрунтування спроможностей системи зенітного ракетного прикриття. При цьому, вказується на відмінність понять потенційних спроможностей, спроможностей знищувати противника і спроможностей виконувати завдання щодо знищення. Акцентується увага на спроможностях виконувати завдання, на факторах, що впливають на такі спроможності. Обговорені ускладнення, які можуть виникати під час вирішення завдання.</em></p> 2023-12-13T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2023 Повітряна міць України http://sap.nuou.org.ua/article/view/290511 МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ СПОСОБУ ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ АВІАЦІЙНОЮ ЕСКАДРИЛЬЄЮ ТРАНСПОРТНОЇ АВІАЦІЇ В ОПЕРАЦІЇ ОПЕРАТИВНОГО УГРУПОВАННЯ ВІЙСЬК (СИЛ) 2023-11-07T16:07:00+02:00 Ярослав Ярошенко yar_yaroshenko@ukr.net Олег Печененко yar_yaroshenko@ukr.net Сергій Чернов yar_yaroshenko@ukr.net Сергій Федоров yar_yaroshenko@ukr.net <p><em>Застосування транспортної авіації в сучасних військових операціях відіграє важливу роль для швидкого перекидання військових підрозділів та вантажу. Проте існуючий стан справ щодо розвитку засобів протиповітряної оборони противника зумовлює до пошуку раціональних способів виконання спеціальних бойових польотів транспортною авіацією. Метою статті є представлення методики визначення способу виконання завдання авіаційною ескадрильєю транспортної авіації в операції оперативного угруповання військ (сил). Запропонована методика дозволяє провести розрахунки способу виконання завдань транспортною авіацією для обґрунтування раціонального способу виконання завдання та забезпечення безпеки польотів під час спеціального бойового польоту. Методика може застосовуватись у органах управління бригад (окремих ескадрилей) державної авіації України під час підготовки до виконання бойових та спеціальних завдань екіпажами транспортних літаків.</em></p> 2023-12-13T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2023 Повітряна міць України http://sap.nuou.org.ua/article/view/290591 УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ОЦІНЮВАННЯ ЖИВУЧОСТІ ЕЛЕМЕНТІВ ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ВУЗЛІВ В УМОВАХ ВОГНЕВОГО ВПЛИВУ ПРОТИВНИКА 2023-11-09T11:45:46+02:00 Олександр Якобінчук khazhanets8@gmail.com Василь Ясинецький khazhanets8@gmail.com Юрій Хажанець khazhanets8@gmail.com Андрій Бахман khazhanets8@gmail.com <p><em>У війнах сучасності, в тому числі і у російсько-українській війні противник в першу чергу намагається порушити систему управління в основі якої лежить система зв'язку. Одним із основних факторів впливу на систему зв'язку в російсько-українській війні є вогневий вплив, який умовно можливо поділити на ударний та уламковий вплив. Основним показником приймається імовірність ураження (не ураження) інформаційно-телекомунікаційного вузла в різних умовах. Ступінь уламкового впливу засобів ураження на комплексні апаратні зв’язку залежить від швидкості удару та товщини матеріалів комплексної апаратної зв'язку. Запропонований методичний підхід дає змогу здійснити оцінювання впливу вогневих засобів на елементи інформаційно-телекомунікаційного вузла та дозволяє розрахувати імовірність ураження елемента інформаційно-телекомунікаційного вузла у визначеній точці, стійкість елементів вузла до впливу надлишкового тиску і врахувати уламковий вплив вогневих засобів на елементи інформаційно-телекомунікаційного вузла.</em></p> 2023-12-13T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2023 Повітряна міць України http://sap.nuou.org.ua/article/view/287831 ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВЗАЄМОДІЇ УГРУПУВАНЬ ЗЕНІТНИХ РАКЕТНИХ ВІЙСЬК ПОВІТРЯНИХ СИЛ З СИЛАМИ І ЗАСОБАМИ ПРОТИПОВІТРЯНОЇ ОБОРОНИ СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК В ОБОРОННІЙ ОПЕРАЦІЇ ОПЕРАТИВНОГО УГРУПУВАННЯ ВІЙСЬК (СИЛ) 2023-10-02T09:26:50+03:00 Олександр Смірнов dulenodi@ukr.net Дмитро Рєзнік dulenodi@ukr.net Богдан Шкурат bshkurat@gmail.com <p><em>У статті проведено аналіз факторів, що впливають на ефективність взаємодії між підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил та підрозділами протиповітряної оборони Сухопутних військ. Метою дослідження визначено формування та розгляд основних факторів, що впливають на ефективність взаємодії угрупувань зенітних ракетних військ Повітряних Сил з силами і засобами протиповітряної оборони Сухопутних військ в оборонній операції оперативного угрупування військ (сил) за досвідом російсько-української війни.</em> <em>Аналіз цих факторів дозволить у подальшому розробити рекомендації щодо підвищення ефективності взаємодії при відбитті ударів засобів повітряного нападу противника по військам (силам) та захисту об’єктів держави, що прикриваються.</em></p> 2023-12-13T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2023 Повітряна міць України http://sap.nuou.org.ua/article/view/290339 РОЗВИТОК ДРОНОЦЕНТРИЧНИХ ОПЕРАЦІЙ ЗА ДОСВІДОМ ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТІВ ТА РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ 2023-12-05T14:28:21+02:00 Григорій Степанов stepg72@gmail.com Павло Оріховський pavor1968@gmail.com Андрій Луцишин luchcheif@ukr.net Сергій Гашенко stepg72@gmail.com <p>На основі досвіду застосування авіації та протиповітряної оборони (ППО) в останніх збройних конфліктах та повномасштабній агресії російської федерації проти України, визначені основні положення дроноцентричної операції, її мета та завдання. В статті проаналізовано специфічні особливості, які притаманні дроноцентричним операціям, визначені необхідні умови для проведення дроноцентричної операції, а також, запропоновані можливі способи застосування угруповань військ (сил) видів та окремих родів військ (сил) об’єднаних сил під час ведення дроноцентричної операції. Розглянуті можливі складові системи застосування безпілотних авіаційних комплексів та оперативна побудова угруповання об’єднаних сил для ведення дроноцентричної операції.</p> 2023-12-13T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2023 Повітряна міць України http://sap.nuou.org.ua/article/view/291360 ОСОБЛИВОСТІ ТАРГЕТИНГУ В СУЧАСНИХ ОБ’ЄДНАНИХ ТА МАЙБУТНІХ БАГАТОДОМЕННИХ ОПЕРАЦІЯХ 2023-12-05T14:32:13+02:00 Володимир Горбенко volgor@ukr.net Анна Кучинська dulenodi@ukr.net Віктор Гудим dulenodi@ukr.net <p><em>На підставі аналізу поглядів військових фахівців та доктринальних документів збройних сил країн членів НАТО, авторами визначено, що таргетинг є невід’ємною складовою процесу планування об’єднаних операцій. В статті окреслені можливі напрямки розвитку таргетингу в сучасних об’єднаних та перспективних багатодоменних операціях, розглянуто поетапний процес таргетингу під час планування багатодоменних операцій. В умовах триваючої російсько-української війни, застосування Збройними Силами України озброєння та воєнної техніки наданих країнами-партнерами, переходу до процедур планування об’єднаних операцій за стандартами країн-членів НАТО, постає питання щодо визначення можливих шляхів впровадження циклу об’єднаного таргетингу в процес планування операцій сил оборони України.</em></p> 2023-12-13T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2023 Повітряна міць України http://sap.nuou.org.ua/article/view/289893 ВИРІШЕННЯ ПИТАНЬ ЛОГІСТИКИ ДЕСАНТУВАННЯМ ВАНТАЖІВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 2023-12-05T14:28:02+02:00 Володимир Герасименко dulenodi@ukr.net Сергій Мордвінов dulenodi@ukr.net Орест Ковба dulenodi@ukr.net Володимир Олійник dulenodi@ukr.net <p><em>Погляди, щодо не перспективності застосування повітряних десантів в сучасних збройних конфліктах призвели до систематичного реформування підрозділів десантного забезпечення та повітрянодесантних служб військових частин (підрозділів) ДШВ ЗС України, а прагнення до взаємосумісності з підрозділами НАТО взагалі посприяло сколоченню останніх.</em> <em>З метою впровадження бойового досвіду стосовно порушеного питання, авторами в статі запропоновано створення групи забезпечення десантування, визначено її структуру, основні завдання її наземної компоненти – швартувально-завантажувальної команди. Надано рекомендації щодо порядку організації роботи швартувально-завантажувальної команди під час підготовки вантажів до десантування.</em></p> 2023-12-13T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2023 Повітряна міць України http://sap.nuou.org.ua/article/view/290233 ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ТАКТИЧНОЇ АВІАЦІЇЇ У РОСІЙСЬКО- УКРАЇНСЬКІЙ ВІЙНІ 2023-11-01T12:14:32+02:00 Олексій Горобець urdzu@ukr.net <p><em>Ця стаття відповість на питання, чому повітряним силам росії, тактична авіація якої на початок російсько-української війни мала семикратну кількісну перевагу та значну якісну перевагу над тактичною авіацією Повітряних Сил Збройних Сил України, не вдалося досягти панування в повітрі. При цьому нашій авіації вдалося не лише зберегти бойовий потенціал, а також, у взаємодії з іншими засобами протиповітряної оборони, зірвати повітряну наступальну операцію противника, досягти паритету та зберегти контроль за повітряним простором над більшою частиною території України. В статті також обґрунтовано необхідність передачі Україні західних винищувачів.</em></p> 2023-12-13T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2023 Повітряна міць України http://sap.nuou.org.ua/article/view/288285 ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ ОЦІНКИ ЕКСПЛУАТАЦІЙНОГО СТАНУ АЕРОДРОМНИХ ПОКРИТТІВ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА РІВЕНЬ БЕЗПЕКИ ПОЛЬОТІВ 2023-11-01T11:49:51+02:00 Дмитро Дуленко dulenkodi@gmail.com Анатолій Салій dulenodi@ukr.net Юрій Косков dulenodi@ukr.net Олександр Андрух dulenodi@ukr.net <p><em>Успішне вирішення проблеми забезпечення безпеки польотів потребує спільних зусиль вчених, конструкторів, інженерів та багатьох інших спеціалістів. Незважаючи на те, що проблеми забезпечення безпеки польотів існували з перших днів виникнення авіації, попередження інцидентів з авіаційною технікою і зараз зазвичай ґрунтується на висновках комісій, які здійснюють розслідування таких подій. Для ефективного вирішення питань попередження авіаційних інцидентів необхідні нові підходи до оцінки, аналізу та виробленню заходів забезпечення безпеки польотів в цілому, що дозволять адекватно оцінити ступінь впливу різноманітних факторів, їх найбільш небезпечні поєднаннята раціональні шляхи їх усунення. У статті розглянуто існуючи методи оцінки експлуатаційного стану аеродромних покриттів в провідних країнах світу, що впливають на рівень безпеки польотів.</em></p> 2023-12-13T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2023 Повітряна міць України http://sap.nuou.org.ua/article/view/286385 ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАХИСТУ ОБ’ЄКТІВ ЗБЕРІГАННЯ БОЄПРИПАСІВ (АВІАЦІЙНИХ ЗАСОБІВ УРАЖЕННЯ) ВІД ВИНИКНЕННЯ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ШЛЯХОМ УДОСКОНАЛЕННЯ УМОВ ЗБЕРІГАННЯ 2023-12-05T14:28:42+02:00 Юрій Сарапін upb25@ukr.net Олександр Авраменко upb25@ukr.net Василь Іванов upb25@ukr.net Олексій Федоров upb25@ukr.net <p><em>Метою статті є пошук та визначення нових можливих способів підвищення ефективності захисту військових об’єктів зберігання боєприпасів (авіаційних засобів ураження) від виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру з урахуванням досвіду країн-членів НАТО. У статті проведено аналіз розвитку найбільш резонансних надзвичайних ситуацій, що сталися на військових об’єктах протягом останніх років. Зосереджено увагу на особливостях та недоліках існуючої системи зберігання боєприпасів (авіаційних засобів ураження) на військових об’єктах. Запропоновано розглянути можливість створення нової науково обґрунтованої системи зберігання боєприпасів (авіаційних засобів ураження) з урахуванням досвіду зберігання в країнах-членах НАТО, яка дозволяє покращити стан безпеки військових об’єктів.</em></p> 2023-12-13T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2023 Повітряна міць України